W ramach nowych usług procesowych i forensic, zapraszamy do nowopowstałego, profesjonalnego laboratorium, działającego w zakresie prawa dowodowego, dotyczącego dokumentów klasycznych i elektronicznych, analityki śledczej i odzyskiwania danych. Usługi zapewnia Zespół Ekspertów, pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Gruzy.

🔸Disaster recovery – Odzskiwanie danych:

 • Odzyskiwanie danych z uszkodzonych nośników,
 • Odzyskiwanie danych nie dostępnych, ze względu na uszkodzenia logicznych struktur nośnika,
 • Odzyskiwanie danych skasowanych.

🔹Digital Forensics – Informatyka śledcza:

 • Zabezpieczanie dowodowe nośników danych,
 • Pozyskiwanie danych operacyjnych i dowodowych z uszkodzonych nośników danych,
 • Analiza dowodowa zawartości zabezpieczonych nośników,
 • Analiza danych operacyjnych pod kątem możliwości pozyskania danych dowodowych,
 • Live triage – analiza działających systemów, pod kątem zabezpieczenia materiału operacyjnego i dowodowego.

🔸Incident response – Analiza powłamaniowa:

 • Zabezpieczenie materiału operacyjnego i dowodowego,
 • Analiza pozyskanych danych.

🔹Forensic examination of documents – Kryminalistyczne badania dokumentów:

 • Analiza pisma ręcznego i podpisów,
 • Przerabianie i podrabianie dokumentów,
 • Badania kserokopii dokumentów,
 • Analiza autentyczności dokumentów.