Actifio

Wirtualizacja baz danych pomaga rozwiązać problem zbyt wielu kopii, zbyt dużej ilości zasobów infrastrukturalnych i kosztów. 

Actifio rozwiązuje problemy działów rozwoju oprogramowania w zakresie czasu cyklu życia danych, zbyt długiego czasu użytkowania, aktualizowania, udostępniania i analizowania.  Actifio optymalizuje przestrzeń i ułatwia udostępnianie baz danych dla środowisk testowych i deweloperskich.