Pion Bezpieczeństwa Biznesowego

Pion Bezpieczeństwa Biznesowego – to obszary usług dla biznesu i administracji, zapewniających ochronę interesów organizacji i osób w sytuacjach:

  • zagrożeń,
  • kryzysu,
  • konfliktów biznesowych,
  • bezpodstawnych roszczeń i oskarżeń,
  • ataków medialnych,
  • oddziaływań zakulisowych / niejawnych,
  • możliwości wewnętrznych i zewnętrznych działań przestępnych,
  • zagrożeń i szkód spowodowanych nieuzasadnionym działaniem instytucji publicznych.

 

Nasze motto:

„Prawdziwa wiedza, to znajomość PRZYCZYN” (Francis BACON)