Misja i cele

 • zwiększanie poziomu bezpieczeństwa gospodarczego wskutek optymalizowania, przygotowywania i wdrażania dedykowanych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i prawnych, a także upowszechnianie informacji, wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk poprzez doradztwo i dedykowane szkolenia, we współpracy z Uczelniami Wyższymi.

 • pomoc w tworzeniu system bezpieczeństwa w firmie, w oparciu o trzy filary:   

  • zapobieganie

   • szacowanie i zarządzanie ryzykiem,

   • unikanie zagrożeń,

   • monitoring,

   • rozpoznanie,

   • informacja/wiedza

  • reagowanie
   • ujawnienie,
   • wykrycie,
   • interwencja
   • reakcja,
   • zarządzanie,
   • realizacja,
   • przekazanie,
  • działania naprawcze
   • strategie/procedury wprowadzające nowe lub dodatkowe rozwiązania.