Szkolenia

Audyt i kontrola – alternatywne źródła pozyskiwania informacji. Współpraca z pracownikami oraz inne zaawansowane metody uzyskiwania dowodów zmierzających do wykrycia nadużyć na organizacji

Budowa rozwiązania dla sygnalistów

Compliance – budowa efektywnego rozwiązania zapewniającego zgodność działania organizacji z wymogami prawa i regulacjami

Komunikacja deeskalacyjna jako jeden ze skutecznych sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia ze strony klienta zewnętrznego

Komunikacja interpersonalna – baza dobrych relacji pracowniczych i zawodowego sukcesu

Korupcja jako wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenie dla funkcjonowania oraz kształtowania wizerunku organizacji

Nadużycia i oszustwa w organizacji – zapobieganie oraz wykrywanie

Najnowsze rozwiązania antykorupcyjne – norma ISO 37001

Optymalizacja kosztów firmy poprzez redukcję ryzyk osobowych, w tym ujawnianie oszustw kompetencyjnych

Prowadzenie postępowań wyjaśniających w zagadnieniach Compliance

Przestępstwa gospodarcze dokonywane na szkodę organizacji – identyfikacja czynników ryzyka oraz podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie strat

Psychologia oszustwa – działanie osób świadomie wprowadzających w błąd oraz wybrane sposoby radzenia sobie w kontakcie z oszustem

Sabotaż w organizacji – zapobieganie i wykrywanie zagrożeń ze strony osób zatrudnionych

Skuteczne środki antykorupcyjne w sektorze publicznym i prywatnym

System Compliance dla firm objętych wymaganiami Sarbanes-Oxley Act (SOX)

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, praktyczne warsztaty z normy 27001

Taktyka i techniki prowadzenia wywiadów oraz przesłuchań, w tym z wykorzystaniem metody FBI

Walka informacyjna i analiza informacji: post-prawda, fake news, dezinformacja

Weryfikacja wiarygodności klienta/kontrahenta oraz przedłożonych przez niego dokumentów

Wykrywanie oraz zapobieganie oszustwom, nadużyciom i korupcji przy udzielaniu zamówień publicznych

Wykrywanie oznak nieszczerości i świadomego wprowadzania w błąd

Zagrożenie bezpieczeństwa w miejscu pracy ze strony osób zatrudnionych, zwalnianych i byłych pracowników

Zagrożenie korupcją – najczęstsze ryzyka i jak ich uniknąć