Zarządzanie ryzykiem nieprawidłowości gospodarczych

 • AML
  • kompleksowe wsparcie w ocenie, optymalizacji oraz wykonywaniu obowiązków nałożonych na instytucje finansowe w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • analiza compliance
  • przygotowanie i doskonalenie procedur
  • doradztwo w wyborze narzędzi analitycznych
  • szkolenia
  • wspomaganie prawników wewnętrznych w minimalizowaniu strat finansowych, reputacyjnych i regulacyjnych, wynikających z nieadekwatnego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy.
 • Korupcji i nadużyć
  • ocena odporności organizacji na korupcję i nadużycia
  • identyfikacja „czerwonych flag”
  • ocena efektywności wdrożonych rozwiązań, opracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki, budowa systemu zapobiegania i przeciwdziałania korupcji i nadużyciom – dostosowanie do wymagań normy 37001
  • przygotowanie do certyfikacji wg normy 37001
  • certyfikacja wg tej normy i przeglądy powdrożeniowe
  • przygotowanie systemu zgłaszania nieprawidłowości i korupcji
   • whistleblowing IT system – wdrożenie dedykowanego systemu IT dla Sygnalistów
   • przygotowanie procedur zgłaszania przez Sygnalistów oraz postępowania z informacjami
   • wsparcie w zakresie utrzymania systemu dla Sygnalistów
   • szkolenia dla pracowników w zakresie zgłoszeń obsługi systemu zgłoszeń
  • Przeciwdziałanie przestępczości finansowej w instytucjach depozytowych, instytucjach rozpraszania ryzyka oraz inwestycyjnych
   • kompleksowa ocena oraz wsparcie w organizacji procesu zarządzania ryzykiem nadużyć w tych instytucjach
   • analiza wybranych obszarów działalności instytucji finansowych w kontekście ekspozycji na ryzyko nadużyć, ocena i doskonalenie funkcjonujących w instytucji finansowej mechanizmów oceny klientów
   • ocena nowych produktów i usług finansowych w kontekście ekspozycji na ryzyko nadużyć
   • pomoc w procesie wyboru optymalnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, służących zapobieganiu nieprawidłowościom i defraudacjom
   • wsparcie prawne i merytoryczne organizacji w związku z postępowaniami prowadzonymi przez organa ścigania i inne instytucje
  • Bezpieczeństwa kluczowych procesów biznesowych
   • ochrona fizyczna i zabezpieczenia techniczne
   • bezpieczna komunikacja i badania antypodsłuchowe
   • wywiad i kontrwywiad gospodarczy
   • wsparcie informacyjne procesów HR
   • ocena bezpieczeństwa biznesowego transakcji, analiza konkurencji oraz wiarygodności Klienta
   • rozpoznanie sytuacji majątkowej
   • legal compliance
   • audyty wewnętrzne, audyty śledcze
   • forensic, informatyka śledcza, analiza kryminalistyczna
   • wsparcie w postępowaniu dowodowym