Produkty

AdRem NetCrunch monitoruje wszystkie elementy infrastruktury IT – urządzenia sieciowe, systemy, aplikacje i wszystko co tylko z siecią jest połączone. Program zbiera dzienniki zdarzeń, inwentaryzuje urządzenia oraz śledzi ruch i połączenia sieciowe. Dzięki NetCrunchowi administratorzy mogą mieć pełną dokumentację i kontrolę nad infrastrukturą IT w firmie.

Pakiet baramundi Management Suite to wydajne, elastyczne oprogramowanie o budowie modułowej, przeznaczone do zarządzania aplikacjami typu klient. Potrafi ono niezawodnie wykonywać pracochłonne, rutynowe czynności i umożliwia wygodne zarządzanie środowiskiem IT – niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z siecią niewielkiego przedsiębiorstwa, czy globalnym koncernem.

eSecure SecureVisio to rozwiązanie zarządzania bezpieczeństwem kategorii IT GRC (Governance, Risk Management, Compliance), wyposażone w elektroniczną dokumentację systemu teleinformatycznego oraz narzędzia zarządzania incydentami (Incident Management), a także zintegrowane narzędzia analizy wpływu naruszeń bezpieczeństwa na procesy organizacji (Business Impact Analysis).

To jest przyszłość w dziedzinie bezpieczeństwa sieci. Odkrywaj aktywne zagrożenia w infrastrukturze IT korzystając z najnowocześniejszej technologii opartej na sztucznej inteligencji. Reaguj błyskawicznie na zagrożenia i blokuj automatycznie ataki za pomocą rozwiązania Vectra Cognito. Przedstawiamy narzędzie bezpieczeństwa IT, które myśli.

Flopsar Suite® prezentowany przez Flopsar Technology to nowatorskie rozwiązanie na rynku usług i zarządzania wydajnością aplikacji Java. Dzięki Flopsar Suite® możesz monitorować złożone procesy w Twoim środowisku produkcyjnym oraz przewidywać pojawienie się potencjalnych zagrożeń.

SensID Detect to specjalizowane narzędzie do inwentaryzacji danych osobowych na potrzeby RODO. SensID Detect skanuje bazy danych, systemy plików, dokumenty, serwery pocztowe i automatycznie rejestruje wystąpienia danych osobowych lub wrażliwych. SensID Detect pozwala także na przygotowanie katalogu źródeł danych w których odnalezione zostały dane osobowe do celów raportowych oraz cyklicznego monitorowania systemów i weryfikacji polityk bezpieczeństwa.

DataWalk to platforma analityczna pozwalająca na łączenie wielu dużych, złożonych zbiorów danych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, w jednym środowisku analitycznym umożliwiającym ich szybką, wizualną analizę.