Intencją zorganizowania Konferencji w maju br. było kilka przyczyn:

  1. ubiegłoroczna inicjatywa przygotowania projektu UoJŻP i kolejne jej iteracje,
  2. odstąpienie Inicjatorów od jej uchwalenia w marcu 2018,
  3. rozległe dyskusje w wielu środowiskach,
  4. spadek Polski o 7 punktów w rankingu TI,
  5. oczekiwanie na efekty X Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Myślą przewodnią Konferencji była chęć refleksji nad współczesnymi mechanizmami zapewnienia jasnych, czytelnych, transparentnych i stabilnych reguł prowadzenia biznesu. W gronie Ekspertów wieloaspektowo omówiliśmy m. in. działania, które są podejmowane przez Organa Państwa odpowiedzialne za tworzenie klimatu dla rozwoju gospodarczego naszego Kraju, aby możliwie skutecznie ograniczać ryzyka nieprawidłowości gospodarczych. Jednym z narzędzi służącym temu celowi, jest instytucja Sygnalisty, mocno akcentowana w projekcie Ustawy o Jawności Życia Publicznego. Zaproponowana w tym akcie konstrukcja prawna stała się osią licznych wystąpień, w aspektach formalnych, ale także praktycznych. Mocno akcentowano kwestię właściwego rozumienia znaczenia kultury organizacyjnej Firm i Instytucji, nie tylko jako pakietu regulacji wewnętrznych, zarządzania procesowego oraz mechanizmów kontrolnych adekwatnych do stwierdzonych ryzyk, ale podkreślając także dużą rolę otwartości, zaufania i uczciwości biznesowej. W trakcie Konferencji i w kuluarach, wyrażano również głębokie przekonanie, że Organizacje, które swój rozwój opierają na uczciwym Przywództwie i Transparentności działania, łatwiej osiągną swoje planowane cele, w tym – sukces biznesowy.

Konkluzje Konferencji były zbieżne z tezą wygłoszoną w trakcie X Kongresu przez Alexandra Stubb’a, premiera Finlandii w latach 2014-2015, ministra finansów w latach 2015-2016, wiceprezesa zarządu Europejskiego Banku Centralnego, – “Potrzebujemy nowego kodu etycznego – traktatu moralnego na czasy rewolucji technologicznej. Unia Europejska musi tu odegrać kluczową rolę”.

Uczestnicy i Organizatorzy Konferencji z satysfakcją podkreślali, że jej merytoryczne wartości, przebieg dyskusji kuluarowych oraz konkludujące wystąpienie dyrektora Pionu Bezpieczeństwa Biznesowego i jednocześnie kierownika CBnSRiG Collegium Civitas, doskonale uzupełniały tezy X Kongresu Gospodarczego. Wyrażano przekonanie, że jesienią warto powrócić do wątków Konferencji oraz rozwinąć je w kilku blokach tematycznych i panelach dyskusyjnych. Zatem – do zobaczenia w IV kwartale 2018.

Wystąpienia Prelegentów:

Ryzyko rzetelnego zarządzania ryzykami nadużyć
Piotr Caliński, Kierownik Pracowni Ryzyk Gospodarczych CBnRSiG CC, Dyrektor pionu Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo

Audyt śledczy – nowatorskie podejście do wykrywania i zapobiegania nadużyciom w organizacji
Olga Dyczkowska-Uss, Dyrektor Audytu Wewnętrznego Pfleiderer Group S.A.

Raportowanie przypadków wykorzystywania działalności banków do popełniania przestępstw
Anna Sułkowska

Skuteczne środki antykorupcyjne UOJŻP
Krzysztof Krak

System Identyfikacji i Monitorowania Dokumentów – przeciwdziałanie kradzieży tożsamości
Lech Czerwiński, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”

Ocena ryzyka wpływu na sygnalistę jako wyzwanie dla ochrony systemu
Grzegorz Cieślak, Ekspert CBnRSiG CC

Praktyczne aspekty wdrażania systemu whistleblowing
Rafał Hryniewicz, Prezes Zarządu E-nform Sp. z o.o. i szef pionu bezpieczeństwa w PCBC S.A.

Nowe zagrożenia bezpieczeństwa przedsiębiorcy na tle ustawy o jawności życia publicznego
prof. dr hab. Ewa Gruza, dr hab. Szymon Pawelec, Wydział Prawa i Administracji UW i Kancelaria adwokacka Szymon Pawelec

Zarządzanie ryzykiem narzędziem walki z cyberprzestępcami
dr inż. Mariusz Stawowski, Clico (SecureVisio, Flowmon)

Cyfrowe dowody i cyfrowe śledztwo, krok po kroku
Kacper Kulczycki, Avidata – Laboratorium Odzyskiwania Danych

RODO w nawiązaniu do ustawy OJŻP
mec. Krzysztof Gładkowski

 

Jeszcze raz gorąco dziękujemy za uczestnictwo i mamy nadzieję, że do zobaczenia przy kolejnych wydarzeniach!

Zespół nFlo oraz CBnRSiG CC​