Actifio

Wirtualizacja baz danych pomaga rozwiązać problem zbyt wielu kopii, zbyt dużej ilości zasobów infrastrukturalnych i kosztów.