AutomateNOW!

AutomateNOW! to narzędzie klasy Enterprise Workload Scheduling and Automation specjalizujące się w systemach przetwarzania i dostarczania informacji. 

Pozwala na tworzenie, uruchamianie, monitorowanie i zarządzanie procesami przetwarzania danych w złożonych środowiskach firmy.  

Zapewnia JEDEN PUNKT ZARZĄDZANIA KONTROLI pomiędzy wszystkimi systemami przetwarzania.

Korzyści

Niezawodność usług (3 x większa niezawodność): 

 • 20-30% mniej incydentów 
 • 3 x krótszy MTTR (średni czas naprawy) 
 • 20-40% szybsze przetwarzanie 
 • Możliwość prognozowania 
 • Proaktywna komunikacja 
 • Self-service dla biznesu 
 • Monitorowanie i ochrona SLA 

 

Efektywność operacyjna (25%-40% niższe koszty): 

 • Potencjał automatyzacyjny (50%)  
 • Mniej czynności operacyjnych (50%) 
 • Mechanizmy proaktywnej notyfikacji 
 • Możliwość optymalizacji procesów 

 

Pełna kontrola (4 x lepsza kontrola): 

 • Pełna kontrola nad procesami 
 • Pełna kontrola nad czasem dostarczenia informacji 
 • Pełna kontrola nad aktywnością zespołów 
 • Pełna kontrola poddostawców 

 

Ekstremalna wydajność dzięki architekturze mikroserwisowej: 

Ponad 10 mln jednoczesnych zadań w ramach jednego serwera AutomateNOW! 

 • Self-healing  

Dzięki architekturze opartej o Jlupin system może sam wykrywać i naprawiać swoje funkcje na poziomie serwera centralnego i agentów 

 • Zaawansowane modelowanie, monitory i sensory 

Możliwość monitorowania i reagowania na dowolne zdarzenia w środowisku informatycznych, zintegrowane za pomocą Infinite Integration® 

 • Dynamiczny model uprawnień 

System pozwala na dynamiczne dostosowywanie uprawnień użytkownika w zależności od stanu, miejsca i kontekstu przetwarzania 

Elastyczny i uczciwy model licencyjny 

 • Licencja oparta o ilość node (gdzie wykonujemy taski) i ilość definicji zadań (nie ilość ich wykonań) 

Brak ukrytych opłat i dodatkowych płatnych modułów 

 • Wszystkie konektory i funkcje dostępne w standardowej licencji 
 • Jedynym płatnym dodatkiem jest Application Performance Monitoring (dla wybranych node) 

Zarządzanie zasobami 

 • Możliwość monitorowania i warunkowania realizacji zadań od dynamicznego poziomu wykorzystania zasobu. 

Nowoczesne zadania iteracyjne 

 • Funkcje For Each Boradcast pozwalają bez ograniczeń tworzyć serie zadań i ich propagację stosownie do potrzeb dla nieograniczonej liczby zadań i node 

Zaawansowane możliwości analityczne 

 • Przewidywanie czasów realizacji, proaktywne notyfikacje, monitorowanie SLA/OLA,  kontekstowość działania

Rozwiązania

 • Ochrona SLA 
 • Proaktywne notyfikacje 
 • Możliwości optymalizacyjne 
 • Autimatyzacja 
 • Prostota użytkownika 
 • Elastyczne harmonogramowanie zadań 
 • Zaawansowana administracja 
 • Zcentralizowane monitorowanie procesów 
 • Usługi vs. zadania 

Możliwości funkcjonalne

Elastyczne automatyzowanie zadań:

 • automatyzacja bazująca na harmonogramie, warunkach, zależnościach, kalendarzach i zdarzeniach.

Jeden punkt kontroli:

 • jedna prosta aplikacja do definiowania, monitorowania, zarządzania kontroli i integracji procesów przetwarzań danych.

Analiza ścieżki krytycznej:

 • możliwość zarządzania i monitorowania kluczowych zadań i wąskich gardeł w krytycznych procesach.

Prognozowanie czasów przetwarzania:

 • budowanie statystyki przetwarzań historycznych I przewidywanie czasów zakończenia obecnych.

Ochrona SLA:

 • śledzenie i mierzenie zarówno SLA jak i OLA poddostawców.

Silnik zdarzeniowy:

 • wykrywanie zewnętrznych i wewnętrznych zdarzeń,
 • możliwość tworzenia procesów dynamicznych.

Zarządzanie zasobami:

 • zasoby krytyczne, konkurencyjne zasoby ilościowe, CPU, pamięć, macierze.

Managed File Transfer:

 • detekcja pojawienia się plików,
 • transfery punkt-2-punkt z kontrolą jakościową.

Otwarta integracja via Infinite Integration®:

 • API do integracji za pośrednictwem web services,
 • pełna komunikacja z Internet of Things.

Skalowalność klasy Enterprise:

 • skalowanie do 10 M jednocześnie przetwarzanych zadań,
 • bezpieczeństwo: dostęp i wymiana informacji z logowaniem,
 • pełna audytowalność (SOX).

 

Procesy podatne na automatyzację:

– systemy core- zamknięcie dnia (IT)

– analityka danych (CRM)

– kampanie marketingowe (CRM)

– transfer plików (IT)

– zamknięcie miesiąca i roku finansowego (finanse)

– dystrybucja cenników w sieciach sklepów detalicznych (sprzedaż)

– powoływanie i wyłączanie środowisk chmurowych (IT)

– testy przełączenia Disater Recovery (IT)

– raportowanie obligatoryjne – Basel II/III, Solvency, IFRS (MIS rachunkowość)

– zarządzanie release’ami oprogramowania (DevOps)

– ładowanie hurtowni i systemów raportowych (finanse)