DataWalk

adrem-logo
DataWalk to platforma analityczna pozwalająca na łączenie wielu dużych, złożonych zbiorów danych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, w jednym środowisku analitycznym umożliwiającym ich szybką, wizualną analizę.

Platforma DataWalk jest wykorzystywana przez użytkowników biznesowych m.in. do:

  • szybkiego projektowania nowych analiz oraz testowania dowolnych hipotez analitycznych,
  • monitorowania i analizowania procesów biznesowych od ogółu (KPI/Score) do szczegółu tj. pojedynczych obiektów (zdarzenia / obiekty powiązane),
  • budowania środowisk alarmowych wraz z wielowymiarowym scoringiem – automatyczne oznaczanie interesujących zdarzeń lub obiektów,
  • szybkiego wyszukiwania wszystkich dostępnych informacji o osobach, przedmiotach, zdarzeniach np. pod kątem wymagań RODO.

Cechy produktu

Ujednolicony widok

Platforma DataWalk umożliwia łączenie wielu arkuszy kalkulacyjnych i baz danych w jednym miejscu. Z DataWalk szybko i prosto importuj  dane z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł  do jednego zintegrowanego repozytorium, które zapewni jednolity widok wszystkich potrzebnych danych.

Zwinność

DataWalk pozwala m.in na szybkie dodawanie nowych źródeł danych bez konieczności zatrzymywania systemu oraz łatwe tworzenie i zmienianie połączeń pomiędzy nimi. W DataWalk struktura danych może być modyfikowana w locie, za pomocą zaledwie kilku kliknięć, a nowo dodane dane są natychmiast dostępne do analizy bez konieczności wykonywania dodatkowej pracy.

Pełen obraz

DataWalk dostarcza graficzną prezentację danych i relacji między nimi. Platforma umożliwia szybką identyfikację i analizę zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich połączeń pomiędzy miliardami rekordów. Dzięki temu dostarcza pełen obraz klientów, transakcji, miejsc, zdarzeń i innych, dowolnych obiektów z otoczenia organizacji. Dane można analizować zarówno w skali makro z wykorzystaniem unikatowego DataWalk Universe Viewer oraz w skali mikro analizując pojedyncze obiekty z wykorzystaniem grafów. Dane dodatkowo można wizualizować i interaktywnie analizować na wykresach i mapach.

Interaktywny interfejs

Analitycy biznesowi mogą łatwo zadawać i odpowiadać na każde pytanie za pośrednictwem intuicyjnego DataWalk Universe Viewer. DataWalk Universe Viewer pozwala na dowolne filtrowanie danych i pokazuje aktualne połączenia pomiędzy nimi, a korzystanie z niego nie wymaga znajomości ani SQL, ani żadnego innego język programowania.

Łatwe współdzielenie danych

DataWalk jest otwartym środowiskiem analitycznym, które może być łatwo współdzielone z innymi użytkownikami, ale także z innymi systemami (poprzez RESTful access, JDBC, ODBC).

Błyskawiczne przeszukiwanie danych

System DataWalk pozwala na wyszukiwanie dowolnych danych. Pokazuje też w jakim kontekście dane te są umiejscowienie względem innych danych.

Szybkie wdrażanie i pewny zwrot inwestycji

W przeciwieństwie do wielu innych systemów analitycznych z DataWalk można przejść od rozpoczęcia projektu do modelowania danych i wyników w kilka tygodni, a nie miesięcy lub lat. Nawet po zakończonym wdrożeniu administratorzy mogą samodzielnie dodawać nowe źródła danych i modyfikować strukturę bez konieczności wsparcia dostawcy.