Unified Endpoint Management – ochrona nowoczesnej firmy

Technologie mobilne i chmurowe zmieniły sposób funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Poniżej objaśniamy, w jaki sposób rozwiązanie Mobileiron UEM tworzy kompleksową platformę zabezpieczeń, która umożliwia przekształcenie procesów biznesowych o znaczeniu krytycznym z wykorzystaniem wszystkich nowoczesnych urządzeń mobilnych, aplikacji i usług dostępnych w chmurze.

Kompleksowa platforma zabezpieczeń

Platforma MobileIron zapewnia widoczność mobilnego środowiska informatycznego
oraz kontrolę nad nim. Umożliwia ochronę i monitorowanie każdego używanego przez pracowników urządzenia mobilnego lub komputera, z którego uzyskiwany jest dostęp do danych biznesowych o znaczeniu krytycznym. Pozwala również na zarządzanie takimi urządzeniami i komputerami. Przedsiębiorstwo może zapewnić ochronę wielu typów urządzeń używanych przez swoich pracowników oraz zarządzać całym cyklem eksploatacji tych urządzeń, co obejmuje w szczególności:

 • konfigurowanie i egzekwowanie polityk bezpieczeństwa,
 • dystrybucję aplikacji firmowych i zarządzanie nimi,
 • kontrolę dostępu i uwierzytelnianie wieloskładnikowe (ang. multifactor authentication — MFA) za pomocą rozwiązania MobileIron Access (ZSO),
 • wykrywanie i automatyczną reakcją na zagrożenia przy użyciu rozwiązania MobileIron
 • Threat Defense (MTD).

MobileIron UEM to sprawdzona, bezpieczna i skalowalna architektura gotowa do wykorzystania w przedsiębiorstwie. Jej twórcy postawili na pierwszym miejscu komfort obsługi użytkownika, a równocześnie zachowali najwyższe standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości.

Najważniejsze przypadki użycia

Konfigurowanie profili na urządzeniach mobilnych

 • Konfigurowanie urządzeń odbywa się w sposób uproszczony i automatyczny, za pomocą skalowalnego rozwiązania uruchamianego jednym dotknięciem.

Dostosowanie sposobu obsługi do preferencji użytkowników

 • Pracownicy mogą używać swoich urządzeń mobilnych do celów służbowych w sposób, do jakiego są przyzwyczajeni. Uwierzytelnianie w celu uzyskania dostępu do firmowych aplikacji i danych jest proste i bezproblemowe.

 Ochrona danych przedsiębiorstwa

 • Rozwiązanie pozwala zabezpieczyć dane przedsiębiorstwa na dowolnym urządzeniu, w dowolnej sieci lub aplikacji oraz oddzielać dane firmowe od prywatnych danych użytkownika.

Bezpieczny rozwój przedsiębiorstwa z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i chmury

Kontrola na poziomie organizacji i użytkownika

 • MobileIron pozwala przedsiębiorstwom na wdrażanie zindywidualizowanych strategii mobilności i bezpieczeństwa w sposób dostosowany do ich własnych możliwości i wymagań. Zapewnia poufność danych osobowych użytkowników, chroni wrażliwe dane przedsiębiorstw, a użytkownikom i administratorom umożliwia kontrolę nad ich informacjami.

Różne opcje do wyboru

 • Rozwiązanie MobileIron UEM współdziała z róznymi systemami mobilnymi i urządzeniami. Administratorzy mają do wyboru różne modele wdrożenia, zarówno lokalnie jak i w chmurze, natomiast pracownicy mogą używać swoich ulubionych urządzeń do celów służbowych.

Dostosowanie do dotychczasowych doświadczeń użytkowników

 • MobileIron pomoże działowi IT wdrożyć rozwiązanie w sposób uwzględniający dotychczasowe doświadczenia użytkowników korzystających z aplikacji biurowych. Ułatwia to zapewnienie zgodności z przepisami, zmniejsza ryzyko zagrożeń i eliminuje problemy, które wynikają z używania niezatwierdzonych programów przez pracowników (tzw. Shadow IT). Jeśli rozwiązanie zostanie wdrożone przez większą liczbę użytkowników, dział IT może zwiększyć produktywność i przyspieszyć wzrost w całej firmie.

Zapewnienie bezpieczeństwa firmy:

 • Nasza platforma zapobiega przestojom w pracy, ale nie przeszkadza użytkownikom w codziennych zadaniach wykonywanych na urządzaniach mobilnych. Niewidoczne, zautomatyzowane zabezpieczenia zgodne ze zdefiniowanymi politykami bezpieczeństwa ułatwiają firmie działalność i dalszy rozwój w bezpiecznym środowisku mobilnym.