Veeam®

Firma Veeam® to lider w obszarze rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, które umożliwiają realizację koncepcji Cloud Data Management™. Veeam udostępnia kompleksową platformę na potrzeby modernizacji backupu, przyspieszania chmury hybrydowej i zabezpieczania danych. Nasze rozwiązania cechują się prostą instalacją i eksploatacją, elastycznością umożliwiającą ich pracę w każdym środowisku oraz wyjątkową niezawodnością.

Veeam Availability Suite

 • kompleksowe rozwiązanie do backupu danych — niezależnie od ich lokalizacji 
 • Intuicyjne zarządzanie kopiami zapasowymi i danymi z poziomu jednej konsoli 
 • Wybór pamięci masowej i chmury bez uzależnienia od dostawcy 
 • Swobodne wykorzystywanie danych do ochrony i szybszego rozwijania działalności 

Najlepsze rozwiązanie do zapewniania dostępności dowolnej aplikacji i dowolnych danych w dowolnej chmurze 

Pakiet Veeam® Availability Suite™ to sztandarowe rozwiązanie firmy Veeam, które umożliwia proste, elastyczne i niezawodne zarządzanie danymi. Eliminując ręczne procesy związane z ochroną, odzyskiwaniem i monitorowaniem danych, ochroną przed atakami ransomware oraz przestrzeganiem przepisów, łagodzi ono stres towarzyszący pracy z danymi. Veeam pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz sprawia, że można się skoncentrować nie tyle na backupie, ile na rozwijaniu działalności firmy.

 

Komponenty pakietu Veeam Availability Suite  

 • Veeam Backup & Replication
  Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ udostępnia zaawansowane i niezawodne funkcje ochrony danych, które można efektywnie rozbudowywać pod kątem obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych reprezentujących wszystkie liczące się platformy oraz aplikacje korporacyjne. 
 • Veeam ONE
  Rozwiązanie Veeam ONE™ zapewnia kompleksowy wgląd w obciążenia chmurowe, wirtualne i fizyczne dzięki funkcjom monitorowania i raportowania, które umożliwiają ochronę przed potencjalnymi problemami, zanim wpłyną one na działalność operacyjną.


  Najważniejsze funkcje zapewniające nowoczesną ochronę danych

  Gdy przeprowadzasz w firmie transformację cyfrową, chcesz mieć pewność, że kupione rozwiązanie do ochrony danych umożliwi realizację starannie zaprojektowanej strategii dotyczącej centrum danych. Veeam rozumie wyzwania stojące przed Twoją firmą i wie, jak optymalnie odpowiedzieć na jej potrzeby.

 • Nowoczesna platforma backupu 
 • Obsługa chmury hybrydowej 
 • Wbudowana replikacja 

Veeam Availability Orchestrator

 • Elastyczne, szybkie odzyskiwanie dowolnych aplikacji i danych po awarii 
 • Dbanie o zgodność planów odzyskiwania po awarii z przepisami 
 • Znaczny wzrost efektywności operacyjnej 
 • Uproszczenie planowania i realizacji na dużą skalę 

 

Narzędzie Veeam® Availability Orchestrator umożliwia skuteczne dbanie o ciągłość działania usług IT w dużej skali przez szeroko zakrojoną orkiestrację odzyskiwania z kopii zapasowych i replik Veeam oraz replik macierzowych. Pomaga ono wyeliminować ręczne, czasochłonne i powtarzalne procesy utrudniające niezbędne planowanie odzyskiwania po awarii, ponieważ pozwala automatycznie testować i dokumentować plany odzyskiwania oraz wykonywać je jednym kliknięciem — w odniesieniu do pojedynczych aplikacji lub całych lokalizacji.

 

Dlaczego warto orkiestrować odzyskiwanie?

Dzisiejsze nowoczesne, działające non stop firmy potrzebują usług IT dostępnych w trybie 24/7, a także możliwości szybkiego i niezawodnego odzyskania powiązanych z nimi aplikacji — niezależnie od przyczyny awarii. Tymczasem obecne aplikacje i zbiory danych są wyjątkowo obszerne, złożone, rozproszone i współzależne. W tych warunkach pomyślne odzyskanie pojedynczej aplikacji — nie wspominając o całych lokalizacjach — jest zadaniem niezmiernie trudnym. Dlatego nieodzownym narzędziem staje się orkiestracja procesów odzyskiwania. 

Maksymalizacja dostępności usług 

Zapewnij działanie usług i ich odporność na czynniki zewnętrzne przez błyskawiczne, wykonywane jednym kliknięciem odzyskiwanie po awarii i operacje migracji.  

Elastyczne opcje odzyskiwania 

Wybierz metodę ochrony zgodną z docelowymi poziomami usług. Wykonuj odzyskiwanie z kopii zapasowych lub replik— opartych na technologiach Veeam lub macierzowych. 

Wyeliminowanie procesów ręcznych 

Znacznie zwiększ efektywność operacyjną dzięki orkiestracji oraz automatyzacji odzyskiwania, testowania i dokumentowania. 

Gwarancja pomyślnego odzyskiwania 

Przewiduj i sprawdzaj rezultaty przy użyciu całkowicie zautomatyzowanych testów odzyskiwania po awarii, które nie zakłócają działania środowiska produkcyjnego ani pracy użytkowników. 

Ochrona na wypadek audytów 

Utrzymuj aktualną dokumentację spełniającą wymogi interesariuszy i obowiązujących przepisów. 

Efektywne wykorzystanie danych 

Pozbawione ryzyka prace rozwojowe i testy, wdrażanie poprawek oraz inne operacje, które pozwalają lepiej wykorzystać chronione dane i firmową infrastrukturę

 

*Ułatwienie kompleksowego odzyskiwania po awarii i dbania o zgodność z przepisami.

Veeam Backup & Replication

 • Czołowe w branży oprogramowanie do backupu i replikacji 
 • Zaprojektowane z myślą o prostocie, elastyczności i niezawodności 
 • Do obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych 
 • Niezależność sprzętowa, przystosowanie do pracy w chmurze 

 

Czołowe w branży oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i replikacji 

Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ zapewnia dostępność WSZYSTKICH obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych. Za pomocą prostej konsoli zarządzania można łatwo wykonywać szybkie, elastyczne i niezawodne operacje tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania oraz replikacji wszystkich aplikacji i danych. 

 

Najważniejsze funkcje:

Niezawodny backup 

 • Niezawodne tworzenie kopii zapasowych dowolnych obciążeń, skrócenie czasu backupu i obniżenie kosztów operacyjnych dzięki niezrównanej elastyczności.  

Szybkie odzyskiwanie 

 • Błyskawiczne przywracanie plików, maszyn wirtualnych, urządzeń NAS i aplikacji z zachowaniem niskich wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO). 

Bezpieczna replikacja 

 • Replikacja oparta na obrazach i usprawnione odzyskiwanie po awarii — wzrost szybkości, bezpieczeństwa i dostępności.  

Przenośność w chmurze 

 • Migrowanie lub odzyskiwanie dowolnych obciążeń na platformę AWS lub Microsoft Azure, w tym funkcje chroniące kopie zapasowe przed atakami.  

Inteligentne przechowywanie 

 • Szybkie tworzenie kopii zapasowych i replik z migawek przy użyciu pamięci masowej niemal dowolnego spośród czołowych światowych producentów. 

Ponowne wykorzystanie danych 

 • Ponowne wykorzystywanie danych zapisanych w kopiach zapasowych w celu dbania o bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i odzyskiwalność, zwiększania pewności aktualizacji oraz podejmowania bardziej świadomych decyzji.