Profil firmy

nFlo to zespół ludzi, którzy mają potwierdzone sukcesy w ratowaniu zagrożonych projektów biznesowych (project rescue) i zarządzaniu najpoważniejszymi zagrożeniami dla procesów biznesowych oraz IT.

Zapewniamy:

 • wdrożenie rozwiązań i mechanizmów, decydujących o zmniejszenie stanu zagrożenia dla gospodarki, grup, jednostek i podmiotów gospodarczych oraz instytucji państwowych i samorządowych,
 • identyfikację czynników ryzyka w celu ich minimalizacji lub eliminowania oraz wypracowania optymalnych metod zapobiegania,
 • przygotowywanie, wdrożenia i doskonalenie działań zapobiegawczych, w zakresie:
  • patologii życia gospodarczego, a w tym m.in. ryzyk wynikających z modelu zarządzania, jak korupcja, fraud, nepotyzm, braki w etyce zawodowej i kulturze korporacyjnej,
  • narzędzi doskonalenia zarządzania organizacjami i transparentności biznesowej – zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny i formy pokrewne, compliance, CSR, kodeksy etyki, antykorupcja, wspierające narzędzia IT
  • metodyki analizy informacji oraz trendów gospodarczych
  • analizy ryzyka.

Doradztwo i szkolenia z zakresu wszystkich aspektów bezpieczeństwa biznesowego, są prowadzone przez Ekspertów z całej palety specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych, od nieprawidłowości gospodarczych, poprzez optymalizację zarządzania Firmą i Organizacją wg najlepszych praktyk i standardów norm ISO, aż po bezpieczeństwo osobowe i obiektowe, z prewencją antyterrorystyczną włącznie, szczególnie adresowaną do Infrastruktury Krytycznej.

Na bieżąco analizujemy zmiany w obowiązujących i przygotowywanych aktach prawnych, aby nasi Eksperci mogli udzieli adekwatnej pomocy biznesowi, administracji publicznej i samorządowej, a także osobom prywatnym, które o takie wsparcie się zwrócą. Tak istotne obecnie konsultacje, wdrożenia, przeglądy i szkolenia z zakresu RODO, są prowadzone przez praktyków – doświadczonych ABI (obecnie IOD), którzy mają gruntowne przygotowanie teoretyczne, wykorzystywane w trakcie zajęć akademickich na studiach podyplomowych i szkoleniach, ale nade wszystko, posiadających bezpośrednio zdobyte szerokie kompetencje praktyczne, wynikające z wieloletniej odpowiedzialności za SZBI, a także sprawowanie funkcji konsultantów i ekspertów GIODO.

 • Pomagamy klientom diagnozować i rozwiązywać problemy w dziedzinie infrastruktury, oprogramowania i bezpieczeństwa IT.
 • Projektujemy i wdrażamy specjalistyczne systemy informatyczne.
 • Projektujemy/audytujemy systemy zarządcze Governance-Risk-Compliance.
 • Optymalizujemy procesy monitorowania infrastruktury i aplikacji, dostarczania wsparcia technicznego, zarządzania wymaganiami, testowania nowych wersji oprogramowania, zarządzania incydentami bezpieczeństwa, przetwarzania i integracji informacji, ochrony danych i zapewnienia ciągłości biznesu.
 • Prowadzimy audyty architektury, konfiguracji oraz poziomu zabezpieczeń pojedynczych systemów i całych środowisk aplikacyjnych.

Klienci cenią nas za kompetencje i doświadczenie, zdolność do rozwiązywania trudnych problemów oraz za dotrzymywanie złożonych deklaracji.

Dane rejestrowe

KRS: 0000574966
REGON: 362472856
NIP: 5272744409
Kapital zakladowy: 100 000 zł

Konta bankowe:

mBank PLN  33 1140 2004 0000 3502 7619 8585
mBank EUR  43 1140 2004 0000 3712 0454 5828