Profil firmy

Przewagą nFlo jest połączenie usług integratora IT w klasycznym ujęciu (hardware, software, usługi) z kompetencjami audytorskimi, doradczymi i szkoleniowymi w zakresie bezpieczeństwa biznesowego.

nFlo dostarcza rozwiązania wysokiej dostępności – od etapu analizy, opracowania architektury, przez dostawę produktów i wdrożenie, a skończywszy na usługach wsparcia gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Firma wdraża gotowe rozwiązania w zakresie infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania wiodących producentów, a także tworzy dedykowane aplikacje.

nFlo to zespół ludzi, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji złożonych projektów.

 

Realizujemy następujące usługi:

 • dostarczanie specjalizowanych zasobów ludzkich w modelu Body Leasing,
 • audyty architektury, konfiguracji oraz poziomu zabezpieczeń pojedynczych systemów i całych środowisk aplikacyjnych,
 • doradztwo i wdrażanie rozwiązań informatycznych,
 • diagnoza i rozwiązywanie problemów w dziedzinie infrastruktury, oprogramowania
  i bezpieczeństwa IT,
 • optymalizacja procesów monitorowania infrastruktury i aplikacji, dostarczanie wsparcia technicznego, zarządzania wymaganiami, testowanie nowych wersji oprogramowania, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, przetwarzanie i integracja informacji, ochrona danych i zapewnienie ciągłości biznesu,
 • projektowanie i audyty systemów zarządczych Governance-Risk-Compliance,
 • wdrażanie rozwiązań i mechanizmów, decydujących o zmniejszenie stanu zagrożenia dla organizacji,
 • identyfikacja czynników ryzyka w celu ich minimalizacji lub eliminowania oraz wypracowania optymalnych metod zapobiegania,
 • przygotowywanie, wdrażanie i doskonalenie działań zapobiegawczych, w zakresie:
  • patologii życia gospodarczego, m.in. ryzyk wynikających z dysfunkcji modelu zarządzania, jak korupcja, fraud, braki w etyce zawodowej i kulturze korporacyjnej,
  • narzędzi doskonalenia zarządzania organizacjami i transparentności biznesowej – zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny i formy pokrewne, optymalizacja procesów, compliance, CSR, kodeksy etyki, antykorupcja, bezpieczeństwo informacji i danych osobowych, wspierające narzędzia IT,
  • metodyki analizy informacji oraz trendów gospodarczych,
  • analizy ryzyka,
 • doradztwo i szkolenia w obszarze bezpieczeństwa biznesowego prowadzone są przez Ekspertów-Praktyków, w zakresie nieprawidłowości gospodarczych, optymalizacji zarządzania organizacją wg najlepszych praktyk i standardów, bezpieczeństwa osobowego i obiektowego oraz prewencji antyterrorystycznej, szczególnie adresowanej do zasobów Infrastruktury Krytycznej.

Na bieżąco analizujemy zmiany w obowiązujących i przygotowywanych aktach prawnych, aby nasi Eksperci mogli udzielić adekwatnej pomocy biznesowi, administracji publicznej i samorządowej,
a także osobom prywatnym, które o takie wsparcie się zwrócą. Tak istotne obecnie konsultacje, wdrożenia, przeglądy i szkolenia z zakresu wymagań RODO, są prowadzone przez praktyków – doświadczonych Inspektorów Ochrony Danych.

Klienci cenią nas za kompetencje i doświadczenie, zdolność do rozwiązywania trudnych problemów oraz za dotrzymywanie złożonych deklaracji.

Dane rejestrowe

KRS: 0000574966
REGON: 362472856
NIP: 5272744409
Kapital zakladowy: 100 000 zł

Konta bankowe:

mBank PLN  33 1140 2004 0000 3502 7619 8585
mBank EUR  43 1140 2004 0000 3712 0454 5828