Zapraszamy na seminarium Akademii Bezpieczeństwa Biznesowego: 

Czy Twoje Najwyższe Kierownictwo jest świadome ryzyka, płynącego z Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?

Jeżeli wspierasz swój Zarząd jako radca prawny, szef audytu, biura zarządu lub compliance – to wydarzenie będzie dla Ciebie odpowiedzią na pytanie: Czy musisz planować 30.000.000/60.000.000 zł w rezerwie budżetowej?

Ze względu na powszechne zainteresowanie Projektem Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, warto przypomnieć, że podstawowe zmiany w relacji do aktualnie obowiązującej (z 28 października 2002 r.), polegają na:

  • poszerzeniu podstaw odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – objęcie nią zachowań uznanych za zachowania własne podmiotów zbiorowych, wyczerpujące znamiona czynu zabronionego,
  • odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za wszystkie czyny zabronione pod groźbą kary, jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw prywatnoskargowych,
  • rezygnacji z wymogu uprzedniego uzyskiwania prejudykatu (wyroku skazującego osobę fizyczną).

Warto także pamiętać, że Projekt Ustawy opiera odpowiedzialność podmiotu zbiorowego na koncepcji quasi-winy własnej podmiotu zbiorowego, jak i koncepcji tzw. winy anonimowej, występującej m.in. w prawie francuskim, niemieckim oraz austriackim.

O tych kwestiach i ich implikacjach, będziemy rozmawiali na Seminarium. 

Liczymy na ciekawe pytania i wspólne rozstrzyganie wątpliwości.

Do zobaczenia. 

Warszawa, 15 marca 2019, 12:00 – 16:00

Strona konferencji: https://seminarium-nflo-ustawa-o-odpowiedzialnosci-podmiotow.evenea.pl/

 

 

Prelegenci:

Prof. dr hab. Ewa Gruza: https://akademia.nflo.pl/zespol/prof-dr-hab-ewa-gruza/

Katarzyna Wojtaszyn: https://akademia.nflo.pl/zespol/katarzyna-wojtaszyn/

Piotr Caliński: https://akademia.nflo.pl/zespol/piotr-calinski/

Krzysztof Krak: https://akademia.nflo.pl/zespol/krzysztof-krak/