Usługi z zakresu bezpieczeństwa

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) – norma wspierająca ISO 27001 oraz ISO 27002

 • wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • audyt zgodności z normą ISO 27001
 • audyt bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne zawarte w normie ISO 27001
 • audyt drugiej strony (czyli na zlecenie zamawiającego, który posiada wdrożoną normę ISO 27001, a chce współpracować lub współpracuje z inną firmą w myśl wytycznych z normy sprawdza poziom bezpieczeństwa swojego dostawcy)

System Zarzadzania Ciągłością Działania (SZCD) – norma wspierająca ISO 22301

 • wdrożenie całego Systemu Zarzadzania Ciągłością Działania
 • przygotowanie i wdrożenie Planów Ciągłości Działania
 • wdrożenie procedur awaryjnych i zarządzania kryzysowego
 • przygotowanie procedur opisujących zalecenia do odtwarzania systemów
 • audyt wszystkich powyższych elementów osobno oraz w całości

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

 • wdrożenie zaleceń poaudytowych dla Operatora Usługi Kluczowej
 • audyt systemu w oparciu o wytyczne zawarte w Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

* Wszystkie prace audytowe są prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Normie ISO 19011.

Ochrona Danych Osobowych

 • audyt zgodności z RODO
 • wdrożenie wytycznych RODO
 • outsourcing Inspektora Ochrony Danych

Analiza Ryzyka – norma wspierająca ISO 27005 oraz ISO 31000

 • przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem
 • przygotowanie analizy ryzyka

Tisax – branża motoryzacyjna

 • wdrożenie wytycznych zawartych w zaleceniach Tisax dla całego łańcucha dostawców w branży automotive

Krajowe Ramy Interoperacyjne

 • audyt zgodności z KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjne)

Złóż zapytanie

6 + 3 =